אזור ראשי, for shortcut key, press ALT + z
ws
לילה-ארוך-במוזיאון
לילה-ארוך-במוזיאון